Üst Yapı İşleri

Hutta Yapı

Sektörde öncü hizmet

2016 yılında şirketimizin üzerine kurulduğu ilkelere sadık kalıyoruz. Müşterilerimize üstün hizmet sunmak, güvenliği ön planda tutmak, çalışanlarımız için fırsatlar yaratmak!

i.PROJE GELİŞTİRME

Ticari gayrimenkuller ile konut üretimi üzerine fizibıl yer üretimi,

Üretilen yer ile ilgili fizibilite çalışmalarının yapılması,

Plan alt yapısının araştırılması, uygunluk analizinin yapılması,

Satın alma çalışmalarının yürütülmesi,

Proje çalışmalarının yapılması (Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik),

Ruhsat ve Proje onay süreçlerinin takip edilmesi,

Resmi Kurumlardaki diğer onay işlemlerinin yürütülmesi,

ii.İNŞAAT UYGULAMA

Güçlendirme İşleri

Güçlendirme projesine uygun yıkım, soyma, takviye ve tekrar giydirme ile renovasyon işlerinin yapılması,

Restorasyon İşleri

Eski eser projesine uygun ahşap, taş veya betonarme uygulamalarının yapılması,

Anahtar teslimi inşaat uygulama işlerinin yapılması,

Konut uygulama projeleri,

Sanayi Yapıları uygulama projeleri,

Otel uygulama projeleri,

Ofis uygulama projeleri,

iii.PROJE YÖNETİMİ-MÜŞAVİRLİK

Proje yapım ve onay süreci,

Mimari, statik, elektrik, mekanik projelerinin hazırlanması/kontrol edilmesi,

Uygulama projelerinin süperpoze edilerek kontrolünün sağlanması ve gerekli durumlarda revizyonlarının yaptırılması,

İmar kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda ruhsat projelerinin hazırlanması/kontrol edilmesi,

İlgili Resmi Kurumlardan proje onay ve iskan süreçlerinin yönetilmesi,

Proje Yönetimi Süreci,

Uygulama Öncesi Hazırlık Süreci;

İlgili teknik ve özel teknik şartnamelerin hazırlanması,

Sözleşmelerin hazırlanması ve yönetimi,

Keşif ve mahal listelerinin hazırlatılması ve onaylanması,

Yaklaşık maliyet ve inşaat bütçesinin çıkarılması,

İnşaat uygulama ihale süreçlerinin yönetilmesi,

İş Programlarının kontrol edilmesi ve onaylanması,

Uygulama Süreci;

İnşaat uygulama işlerinin projesine ve şartnamelerine uygun olarak yerinde sürekli kontrol edilmesi, aksayan yada yanlış yapılan imalatların düzelttirilmesi,

Hakkediş ve planlama süreçlerinin yönetilmesi ve onaylanması,

Malzeme seçimi ve imalatların uygunluğunun yönetilmesi,

Satın alma ve stok durumunun yönetilmesi ve belirli aralıklarla İşverene raporlanması,

Disiplinler arası tüm saha koordinasyonunun sağlanması,

İşverene aylık iş ilerleyiş raporunun sunulması,

Gerektiği durumlarda hatalı imalat raporlarının düzenlenerek İşverene bildirilerek çözüm önerilerinin üretilmesi,

İş güvenliği denetimlerinin yapılarak aylık raporlar halinde İşverene sunulması.